Ποιοι είμαστε

 Η M.A.C. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, στοχεύοντας στο να διασφαλίσει την ποιότητα των προιόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, όπως επίσης και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της. 

Το Σύστημα  Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζεται είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του Διεθνές Οργανισμού Πιστοποίησης ISO 9001:2015 Lloyd’s Register

Το ISO  L.R. είναι μια περιεκτική, τυποποιημένη και διεθνής μέτρηση της ποιότητας και των υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανισμός. Εμείς έχουμε επιλέξει να υιοθετήσουμε τις απαιτήσεις του ISO L.R. ως σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας μας, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχή αναζήτησή μας για υψηλής κλάσης προιόντων και υπηρεσιών.