Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση Cookies από την ιστοσελίδα μας, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Περισσότερα...

Εργασίες

Η πλούσια πολυετή εμπειρία μας στο ναυτιλιακό χώρο έχει καταστήσει δυνατή την υλοποίηση κάθε είδους τεχνικής υπηρεσίας του προσωπικού μας, αναλαμβάνοντας διάφορες εργασίες σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πλοίου. Το στάδιο της προετοιμασίας ακολουθεί συγκεκριμένη μέθοδο η οποία βασίζεται στο σχεδιασμό της καλύτερης δυνατής ανάλυσης των εργασιών που θα ακολουθήσουν μετέπειτα, ύστερα από εκτίμηση-επίσκεψη των τεχνικών, όποτε αυτό είναι δυνατό, στο εκάστοτε καράβι. Το επόμενο βήμα είναι η συλλογή των απαραίτητων κατά περίπτωση υλικών που χρειάζονται για την επισκευή της οποιασδήποτε βλάβης και η αποστολή της αντίστοιχης προσφοράς στη ναυτιλιακή εταιρία για την απαραίτητη έγκριση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι τεχνικοί της MAC βοηθούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλοίο σύμφωνα με τις οδηγίες του Α’ Μηχανικού. Ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών και με την επιστροφή στη βάση, συντάσσεται ένα αναλυτικό έγγραφο αναφοράς εργασιών, όπου περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση που εντοπίστηκε, οι εργασίες που έλαβαν μέρος καθώς και όλες οι πιθανές προτάσεις που ενδεχομένως προκύψουν για μελλοντική αναφορά. 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

Εργασίες